070 246 100 (€0,16 p/m)

Contact
Ontdek Pierre & Vacances :
On kennen

Info & Reserveringen

Voor vragen of voor het maken van een boeking, kunt u contact opnemen met onze adviseurs in het call center via:
070 246 100 (€0,16/min)

maandag t/m vrijdag van 9:00u - 19:00u 
zaterdag van 09:00u - 17:00u

Contact

Veelgestelde vragen (FAQ)

Krijg hier uitgebreide informatie over het gebruik van deze website. U krijgt ook antwoord op de meest gestelde vragen.
Naar de FAQ

Log in op uw klantenaccount om uw verblijf voor te bereiden

Mijn accountNog geen account? Registreer hier
Kies een valuta
  • Euro
  • £Britse pond
  • CHFZwitserse frank
  • $Amerikaanse dollar
  • KrDeense kroon
  • KrZweedse kroon
  • U betaalt de accommodatie in €. Het bedrag in verschillende valuta is indicatief en wordt berekend volgens de wisselkoers die op dat moment van kracht is.
Juridische voorwaarden

Juridische voorwaarden

Informatie uitgever
Deze site wordt uitgegeven door:

PV-CP Distribution  
Hoofdkantoor: L’Artois – Espace Pont
de Flandres – 11, rue de Cambrai 75947 Paris Cedex 19, Frankrijk
Ingeschreven aan het Handels- en
Vennootschappensregister onder
nummer 314 283 326
Reisagentschapvergunning LI 075 95 0182
Verzekering Professionnele Wettelijke Aansprakelijkheid: AXA
Financiële Garantie: B.E.S.V
GEBRUIK VAN DE SITE
Deze site wordt gratis (behalve uw internetaansluitingkosten) voor persoonlijk gebruik ter beschikking gesteld, onder voorbehoud van de naleving van de hierna bepaalde voorwaarden. Het gebruik van deze site impliceert uw volledige acceptatie van de gehele Gebruiksvoorwaarden.
U kunt deze site alleen gebruiken als u ouder bent dan 18 jaar en bevoegd bent om contracten te tekenen, die uw verantwoordelijkheid kunnen dragen (het gebruik van onze site door minderjarigen is verboden). U zult financieel verantwoordelijk zijn voor al uw gebruik van de site.

U mag deze site enkel gebruiken om reserveringen of aankopen met een wettig doel te doen. Deze site is voornamelijk bestemd voor de reservering van verblijven en geen enkel gebruik, waarvan misbruik niet is toegestaan, voornamelijk voor het misbruik in strijd met de Openbare Orde en Goede Zeden.
Bij gebrek aan naleving van dit schrijven, behouden wij ons het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, u de toegang tot het geheel of een gedeelte van de site te verbieden of te beperken, ongeacht alle schade en belangen.
ONLINE RESERVERINGEN
Als u de online reserveringsdienst gebruikt, die op de site gevestigd is, zult u eerst kennis moeten nemen van onze Algemene en Bijzondere Voorwaarden.
Privacy Wetgeving
U wordt ertoe aangezet om ons informatie toe te vertrouwen met betrekking tot de volgende gevallen:
tijdens de reservering van een verblijf dat u uitvoert op onze website,
om u op de hoogte te houden van onze speciale aanbiedingen, van onze promoties of elke andere actie, door u in te schrijven op onze site, door u zich te abonneren op onze nieuwsbrief of door deel te nemen aan een prijsvraag.
door aan enquêtes deel te nemen of door contact met ons op te nemen voor een vraag of een ander probleem.

Het is aan u om te controleren dat alle informatie, die u bij uw inschrijving heeft verstrekt, of op elk ander moment, correct en volledig is. Voor de goede opvolging van uw dossier zouden wij het erg op prijs stellen om ons direct te informeren van elke wijziging van de verschafte informatie tijdens uw inschrijving.

Overeenkomstig de wet nr.78-17 van 6 januari 1978, betreffende de informatie van persoonsgegevens (genoemd « Privacy Wetgeving »), zijn deze gebonden aan aangifteplicht van CNIL.

PV-CP Distribution is verantwoordelijk voor de behandeling en beheer van alle informatie, die u betreft, met de grootste vertrouwelijkheid.

Deze informatie wordt gebruikt door onze interne afdelingen voor administratieve en commerciële doeleinden voor de behandeling van uw reservering of om de inhoud van ons aanbod en onze thematische nieuwsbrieven te verpersoonlijken.
Alle gewenste informatie, die niet absoluut noodzakelijk is voor de behandeling van uw reservering, zal duidelijk worden aangegeven als zijnde een facultatieve opgave en u zult daarom vrij zijn dit niet aan te vullen. Vervolgens kunt u de volgende link of pagina gewoon openen.

Overeenkomstig de Privacy Wetgeving, beschikt u over een toegangsrecht rectificatierecht en recht van tegenstelling tegen de persoonlijke gegevens, die u betreffen.
Daarvoor volstaat het om ons de aanvraag ervan te doen, zonder andere kosten dan degene die samenhangen met uw zending:

- Hetzijon-line
- Hetzij schriftelijk door ons de volgende gegevens te verschaffen: uw naam, voornaam, adres en, indien mogelijk, uw klantnummer en dit te sturen naar:
Groupe Pierre & Vacances
L’Artois – Espace Pont de Flandres
19, rue de Cambrai
75947 Paris Cedex 19, Frankrijk

Via onze agent kunt u ertoe worden aangezet om voorstellen van andere partnerships te ontvangen, of direct worden geïnformeerd door Pierre & Vacances van deze aanbiedingen. Indien u dit niet wenst volstaat het om ons te schrijven volgens de hierboven bepaalde wijzen door ons uw namen, voornamen, adres en klantnummer door te geven. Indien u over een persoonlijke account beschikt op onze website, dan volstaat het om het abonnement 'Vakantietips partners' niet aan te vinken.
Auteursrecht / Copyright
De hele inhoud van deze site wordt door auteursrechten beschermd van merken, van databases, evenals door andere rechten van intellectueel eigendom en behoort toe aan PV-CP Distribution.

U kunt de inhoud van de site terughalen en laten zien op een computerbeeldscherm, enkele pagina’s printen op papier en deze pagina’s op elektronische vorm of op een diskette opslaan (maar niet op een server of randapparatuur aangesloten aan een netwerk) voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (in het kader van huiselijke kring). Elke andere reproductie, wijziging, kopie, distributie of gebruik voor commerciële doeleinden van de gehele of gedeeltelijke inhoud, is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming van Pierre & Vacances.

Deze Voorwaarden verlenen u geen enkele toestemming voor het gebruik van merken, logo’s of foto’s van de dochtermaatschappijen van Pierre & Vacances SA , inbegrepen, maar zonder zich ertoe te beperken « Pierre & Vacances », « Maeva »...
Verantwoordelijkheidsbeperking en Uitsluitingen van Garantie
PVMD verbindt zich ertoe om een bijzondere zorg in de oprechtheid van de verkregen informatie te handhaven op de site met name betreffende de product- en prijsspecificaties en de site regelmatig te updaten. Evenwel, verkeerde informatie of weglatingen kunnen worden vastgesteld, die te wijten zijn aan typografische fouten of fouten in de opmaak. Als u enkele fouten constateert wordt u verzocht ons erop te wijzen opdat wij deze op gepaste wijze kunnen corrigeren.

PVMD behoudt zich het recht voor, met zijn eigen discretie, om elke onderdeel van de site te wijzigen. In verband met zijn beleid van update en optimalisering van de site, kan PVMD besluiten om deze voorwaarden te wijzigen.
Alle gedateerde informatie die op de site gepubliceerd is geldt slechts voor de aangegeven datum. Aldus behoudt PVMD zich het recht voor om een eind te maken aan een willekeurig of aan het gehele aanbod op Internet zonder voorafgaande kennisgeving.

Bovendien vormt het aanbod van informatie, van producten of van de diensten gedaan op de site noch een willekeurige huis-aan-huis-verkoop noch een willekeurig dringend verzoek van PVMD. Dit gezien het feit dat het indelen in geografische zones van iedereen die gebruik wil maken van de informatie of producten zoals bovengenoemd bij de wet verboden is.

PVMD kan de onafgebroken toegang tot de site niet garanderen, noch de totale afwezigheid van fouten. Het kan gebeuren dat de dienst wordt onderbroken door problemen tijdens onderhoud of reparaties, of als gevolg van problemen met de informatica, door een verstoring van Internet of andere onvoorziene omstandigheden. Op dezelfde manier is PVMD niet verantwoordelijk voor de achterstand, gebruiksgemak, of voor de onverenigbaarheid tussen deze site en de bestanden, uw browser of voor welk ander toegangsprogramma dan ook.
PVMD zal in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor alles resulterend in directe of indirecte schade ten gevolge van de verspreiding van een virus door een derde persoon via onze website of door schade aan uw systeem na het inloggen en navigeren op de site of het gebruik ervan. Noch zal PVMD verantwoordelijk kunnen zijn voor materiële of bijkomende schade (met inbegrip van, maar zonder zich ertoe te beperken, technisch defecten, bekendmaking van vertrouwelijke documenten, verlies van gegevens), noch voor welke andere indirecte schade dan ook die zich voordoet tijdens het gebruik van de site of die zich voordoet door het gebruik hiervan.
Gebruik van cookies
Op de websites van Groupe PVCP (www.pierreetvacances.com, www.sunparks.be en www.centerparcs.be) wordt gebruikgemaakt van cookies voor statistische doeleinden en om de websites optimaal op uw behoefte af te kunnen stemmen.

Wat zijn cookies?
Op onze websites (www.pierreetvacances.com, www.sunparks.be en www.centerparcs.be) worden cookies gebruikt om de website te verbeteren, advertenties aan te passen aan uw interesses en integratie met social media mogelijk te maken.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van onze websites op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst. Een cookie kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: 1a711e68-f4ae-440d-8bdc-5a2baf9fdec0. Cookies bevatten anonieme informatie, welke maximaal twee jaar bewaard blijven op de harde schijf van uw computer. De code een cookie kan worden herkend en op deze manier voor verschillende doeleinden, zoals hieronder beschreven, gebruikt worden. Wat doen cookies en wat doen zij voor mij?
Er zijn drie verschillende soorten cookies:

1. Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten van onze websites of die het navigeren en het inloggen op de website vergemakkelijken. Deze mogen op elke website gebruikt worden zonder uw toestemming.
Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat deze cookies informatie onthouden als:
- wachtwoorden;
- instellingen zoals bijvoorbeeld taal.
Voor het gebruik van de overige twee soorten cookies moet u toestemming geven.

2. Analytics en websiteverrijkende cookies mogelijk met trackingfunctionaliteit

Dit zijn cookies die op basis van surfgedrag een profiel van u opbouwen om in te kunnen schatten wat uw interesses zijn, om u een zo relevant mogelijke advertentie te kunnen laten zien. Ook voorkomen deze cookies dat u aanbieding ziet waarvan u al gebruik heeft gemaakt of dat u telkens dezelfde advertenties te zien krijgt. Dit gebeurt op anonieme basis. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en IP-adressen worden verkort opgeslagen zodat deze ook niet meer individualiseerbaar zijn.
Geen van bovengenoemde cookies weten wie u bent.

Hoe kan ik cookies verwijderen en wat gebeurt er dan?
Per 5 juni 2012 moet u, conform de zogenaamde cookiewet, toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Cookies die al geplaatst zijn op uw computer voordat deze wet van kracht werd kunt u verwijderen via de browserinstellingen. Deze handeling heeft alleen betrekking op het apparaat waarmee u uw voorkeur aangeeft. Heeft u meerdere apparaten (bijvoorbeeld een PC en een tablet) waarmee u op internet gaat en wilt u op geen van deze apparaten advertenties zien die toegespitst zijn op uw interesse, dan moet u deze handeling op elk van deze apparaten herhalen. Daarnaast bieden veel browsers de mogelijkheid om het plaatsen van nieuwe cookies te weigeren.
Ook als u geen toestemming geeft voor het gebruik van cookies zult u advertenties blijven zien. Dit zijn dan alleen geen advertenties meer die gericht zijn op uw interesse.
Nieuwsbrief
Als u zich op onze site abonneert om onze nieuwsbrieven te ontvangen, zullen wij u via e-mail van gerichte informatie voorzien.
Deze nieuwsbrief is gratis en informatief van aard. Zij bevat informatie die u in staat stelt onze site beter te benutten en brengt u op de hoogte van nieuwtjes.
Bij het valideren van ‘Mijn Account’, gaat u ermee akkoord om aanbiedingen te ontvangen per post, per telefoon of per mail van Pierre & Vacances, en van alle merken onder de Pierre & Vacances – Center Parcs Groep. Dit zijn: Pierre & Vacances, Pierre & Vacances resorts, Pierre & Vacances Premium, Maeva, Adagio City Aparthotels, Center Parcs, Sunparks, Pierre & Vacances Vastgoed, Citéa en Seniorales. Indien u dit niet wenst, dient u schriftelijk bezwaar in te dienen door brief te verzenden naar de Goep Pierre & Vacances – Center Parcs op bovenstaande adres.
Teneinde beter aan uw behoeften te kunnen voldoen, meten wij het aantal clicks op de links die in de nieuwsbrieven zijn geïntegreerd. Als u uw abonnement wenst op te zeggen, kunt u dit op elk gewenst moment doen door op de link onderaan de nieuwsbrief klikken.
Prijsvragen
PVMD kan regelmatig acties en prijsvragen op de site organiseren. Hiervoor gelden speciale regels, welke bij deze acties aangegeven worden.
Hyperlink
Het plaatsen van een hyperlink naar de site www.pierreetvacances.com is onderhevig aan de schriftelijke overeenkomst van PVMD.
Wetten die van toepassing zijn
Deze voorwaarden zullen geregeld en geïnterpreteerd worden door de Franse wet.
Clausules van algemene aard
Elke overdracht, of andere overdracht van de rechten die worden beraadslaagd door deze voorwaarden is strikt verboden.

Als, omwille van welke reden ook, een gerechtelijke instantie van mening geweest is dat een bepaling van één van deze Voorwaarden ongeldig is, zal de ongeldigheid van deze bepaling op geen enkele wijze invloed hebben op de geldigheid van de rest van de voorwaarden, die zullen blijven gelden.

Het niet uitoefenen van een recht of handeling conform de genoemde voorwaarden door één van de partijen zal niet worden beschouwd als het afstand doen van zo’n recht of handeling.
Contact
Voor al uw vragen, neem contact met ons op
Even geduld...